DynastyDynasty - Kokousasiathttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-6.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-2.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-1.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / KUNNANVALTUUSTON 14.12.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 14.12.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-3.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENJOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-4.HTMKunnanhallitus 21.12.2020 / KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITEKESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202117-5.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / EHDOTUS VARAEDUSTAJAKSI ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄVALTUUSTOON PETRA JUNNILAN TILALLEEHDOTUS VARAEDUSTAJAKSI ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄVALTUUSTOON PETRA JUNNILAN TILALLEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-6.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / RANTASALMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENEN VALINTA PETRA JUNNILAN TILALLERANTASALMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENEN VALINTA PETRA JUNNILAN TILALLEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-7.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA PETRA JUNNILAN TILALLEKIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUN MIEHEN VALINTA PETRA JUNNILAN TILALLEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-8.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYSSIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-9.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / KUNNAN YRITYSTILIN TILILIMIITIN MUUTOS RANTASALMEN OSUUSPANKISSAKUNNAN YRITYSTILIN TILILIMIITIN MUUTOS RANTASALMEN OSUUSPANKISSAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-10.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / VALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-4.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANON MUUTOSKUNNANHALLITUKSEN KOKOONPANON MUUTOShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-3.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / PETRA JUNNILAN EROILMOITUS RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄPETRA JUNNILAN EROILMOITUS RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-2.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-1.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / HENKILÖSTÖJAOSTON VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN PETRA JUNNILAN TILALLEHENKILÖSTÖJAOSTON VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN PETRA JUNNILAN TILALLEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-5.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / AS OY RANTASALMEN HILTUN OMISTAMAN KIINTEISTÖN (681-407-9-25 HILTU) MYYNTI RAKENNUKSINEENAS OY RANTASALMEN HILTUN OMISTAMAN KIINTEISTÖN (681-407-9-25 HILTU) MYYNTI RAKENNUKSINEENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-19.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYSHALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-20.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/MAA- JA METSÄTILATTALOUSARVIOMUUTOS 2020/MAA- JA METSÄTILAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-14.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/KIINTEISTÖTTALOUSARVIOMUUTOS 2020/KIINTEISTÖThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-13.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-22.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-21.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN 1 - 10 KKTALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN 1 - 10 KKhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-11.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/LIIKUNTATOIMITALOUSARVIOMUUTOS 2020/LIIKUNTATOIMIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-12.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN SILVAN RAHOITUSJÄRJESTELYT / LISÄMÄÄRÄRAHAKIINTEISTÖ OY RANTASALMEN SILVAN RAHOITUSJÄRJESTELYT / LISÄMÄÄRÄRAHAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-16.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/TEKNISET PALVELUTTALOUSARVIOMUUTOS 2020/TEKNISET PALVELUThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-15.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / AS OY RANTASALMEN SARVIRIVIN RAKENNUSTEN PURKAMINENAS OY RANTASALMEN SARVIRIVIN RAKENNUSTEN PURKAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-17.HTMKunnanvaltuusto 14.12.2020 / AS OY RANTASALMEN PORALAN RAKENNUSTEN PURKAMINENAS OY RANTASALMEN PORALAN RAKENNUSTEN PURKAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202114-18.HTMKunnanhallitus 07.12.2020 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202113-23.HTMKunnanhallitus 07.12.2020 / TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENTOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202113-22.HTM