DynastyDynasty - Kokousasiathttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/TELIMET.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / HONKAKUJAN PÄIVÄKODIN ILMANLAADUN TUKITOIMETHONKAKUJAN PÄIVÄKODIN ILMANLAADUN TUKITOIMEThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-10.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN VUODEN 2018 HANKINTASOPIMUS JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN VUODEN 2018 HANKINTASOPIMUS http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-8.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / OPPILAAKSIOTON PERIAATTEET RANTASALMEN KUNNASSAOPPILAAKSIOTON PERIAATTEET RANTASALMEN KUNNASSAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-7.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018-VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018-http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-6.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN MUUTOSVARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN MUUTOShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-5.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / LASKUJEN VASTAANOTTO- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT 2017LASKUJEN VASTAANOTTO- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT 2017http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-4.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2018KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-3.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LOKA-JOULUKUUSSA 2017VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LOKA-JOULUKUUSSA 2017http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-2.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-1.HTMPalvelulautakunta 16.01.2018 / LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDE OHJELMALUONNOSLIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDE OHJELMALUONNOShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181889-9.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENTOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-11.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN VUODEN 2018 HANKINTASOPIMUSJÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN VUODEN 2018 HANKINTASOPIMUShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-10.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TARJOUS KALASATAMASTA / VENDACE KYTARJOUS KALASATAMASTA / VENDACE KYhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-9.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KOULUKESKUSHANKKEEN RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINENKOULUKESKUSHANKKEEN RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-8.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINENLIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-7.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / LASKUJEN VASTAANOTTO- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT 2018LASKUJEN VASTAANOTTO- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-6.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2018 HYVÄKSYMINENKÄYTTÖSUUNNITELMAN 2018 HYVÄKSYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-5.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEETVUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEEThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-4.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JOULUKUUSSA 2017HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JOULUKUUSSA 2017http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-3.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-2.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-1.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181888-12.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-12.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2018 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2018 http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-11.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / VALTUUTETTU KARI LAPPALAISEN VALTUUSTOALOITEVALTUUTETTU KARI LAPPALAISEN VALTUUSTOALOITEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-5.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KUNNANVALTUUSTON 11.12.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 11.12.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-4.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MARRASKUUSSA 2017KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MARRASKUUSSA 2017http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-3.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-2.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-1.HTMKunnanhallitus 18.12.2017 / TERVEYSKESKUKSEN KÄYTTÖOIKEUS VUONNA 2018TERVEYSKESKUKSEN KÄYTTÖOIKEUS VUONNA 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20171884-9.HTM