DynastyDynasty - Kokousasiathttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/TELIMET.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-9.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / AIESOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2018-2021AIESOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2018-2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-8.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / METSÄN HAKKUUT 2018METSÄN HAKKUUT 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-7.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / KUNTOSALIMAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN 1.5.2018 ALKAENKUNTOSALIMAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN 1.5.2018 ALKAENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-6.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2018 LUKIENLUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2018 LUKIENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-5.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / PERUSOPETUKSEN OSTOTALOUSARVIOMUUTOS 2018 / PERUSOPETUKSEN OSTOhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-4.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / RANTASALMEN KUNNAN KOULUKULJETUSHANKINTA LV 2018-19 JA 2019-2020RANTASALMEN KUNNAN KOULUKULJETUSHANKINTA LV 2018-19 JA 2019-2020http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-3.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET TAMMI-MAALISKUUSSA 2018PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET TAMMI-MAALISKUUSSA 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-2.HTMPalvelulautakunta 24.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181911-1.HTMKunnanhallitus 24.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181916-1.HTMKunnanhallitus 24.04.2018 / KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN OMISTUSJÄRJESTELYTKIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN OMISTUSJÄRJESTELYThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181916-3.HTMKunnanhallitus 24.04.2018 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181916-2.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / UUDELLEEN KÄSITTELYÄ VARTEN PYYDETTY LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUTEEN HARRI SEPPÄSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN; SELVITYSPYYNTÖ VIRANHALTIJAN TEKEMÄN RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSEN 2011-196 VASTAISESTA LIETESÄILIÖNUUDELLEEN KÄSITTELYÄ VARTEN PYYDETTY LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUTEEN HARRI SEPPÄSEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN; SELVITYSPYYNTÖ VIRANHALTIJAN TEKEMÄN RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSEN 2011-196 VASTAISESTA LIETESÄILIÖNhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-7.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / LAUSUNTO HAUKIVESI - HAAPASELKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA 2018/RANTASALMILAUSUNTO HAUKIVESI - HAAPASELKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA 2018/RANTASALMIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-6.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / YMPÄRISTÖN KATSELMOINTI RANTASALMELLA 2018YMPÄRISTÖN KATSELMOINTI RANTASALMELLA 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-5.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / LAUSUNTO MAATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/MTY ROPPOLA RANTASALMILAUSUNTO MAATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/MTY ROPPOLA RANTASALMIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-4.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / SOINI KERVISEN MAA-AINESLUPAHAKEMUS/JUVASOINI KERVISEN MAA-AINESLUPAHAKEMUS/JUVAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-3.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / LAUSUNTO PENGERTIEN RAKENTAMISEN LUPAHAKEMUKSESTA HUJALANSAAREEN/RANTASALMILAUSUNTO PENGERTIEN RAKENTAMISEN LUPAHAKEMUKSESTA HUJALANSAAREEN/RANTASALMIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-2.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-1.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / YMPÄRISTÖTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET/RAJUSU-KUNNATYMPÄRISTÖTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET/RAJUSU-KUNNAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-9.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. - 31.12.2017YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. - 31.12.2017http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-8.HTMYmpäristölautakunta (Rantasalm 19.04.2018 / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATTIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181907-10.HTMElinvoimajaosto 17.04.2018 / RANTASALMEN KESKUSTAN E-OSAN OSAYLEISKAAVARANTASALMEN KESKUSTAN E-OSAN OSAYLEISKAAVAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181913-2.HTMElinvoimajaosto 17.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181913-1.HTMElinvoimajaosto 17.04.2018 / RANTASALMEN KESKUSTAN P-OSAN OSAYLEISKAAVARANTASALMEN KESKUSTAN P-OSAN OSAYLEISKAAVAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181913-3.HTMElinvoimajaosto 17.04.2018 / RISTEILYLIIKETOIMINNAN AIKO- KEHITTÄMISHANKE ETELÄ-SAVOSSARISTEILYLIIKETOIMINNAN AIKO- KEHITTÄMISHANKE ETELÄ-SAVOSSAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181913-4.HTMKunnanhallitus 16.04.2018 / HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MAALISKUUSSA 2018HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MAALISKUUSSA 2018http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181912-3.HTMKunnanhallitus 16.04.2018 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181912-2.HTMKunnanhallitus 16.04.2018 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181912-1.HTMKunnanhallitus 16.04.2018 / KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINENKUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20181912-9.HTM