DynastyDynasty - Kokousasiathttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/TELIMET.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖAJAT / PÄIVITYSLUKUVUODEN 2020-2021 TYÖAJAT / PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-3.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/KIINTEISTÖTTALOUSARVIOMUUTOS 2020/KIINTEISTÖThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-5.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/TEKNISET PALVELUTTALOUSARVIOMUUTOS 2020/TEKNISET PALVELUThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-7.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / TALOUSARVIOMUUTOS 2020/MAA- JA METSÄTILATTALOUSARVIOMUUTOS 2020/MAA- JA METSÄTILAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-6.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 21.10.-16.11.2020PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 21.10.-16.11.2020http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-2.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-1.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / RANTASALMEN JA SULKAVAN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS ETSIVÄ NUORISOTYÖSTÄ 1.1.-31.12.2021RANTASALMEN JA SULKAVAN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS ETSIVÄ NUORISOTYÖSTÄ 1.1.-31.12.2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-4.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / MUSTALAHDEN SATAMAN VANHAN LAITURIN MYYNTIMUSTALAHDEN SATAMAN VANHAN LAITURIN MYYNTIhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-8.HTMPalvelulautakunta 01.12.2020 / SATAMA-ALUEIDEN HOIDON JA VENEPAIKKAVUOKRAUKSEN JÄRJESTELYT VUONNA 2021SATAMA-ALUEIDEN HOIDON JA VENEPAIKKAVUOKRAUKSEN JÄRJESTELYT VUONNA 2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202109-9.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / PETRA JUNNILAN EROILMOITUS RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄPETRA JUNNILAN EROILMOITUS RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-4.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / KUNNANVALTUUSTON 16.11.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON 16.11.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-3.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-2.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-1.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / KUNNANJOHDON, PERUSTURVAN SEKÄ VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUSARVIO EHDOTUS 2021KUNNANJOHDON, PERUSTURVAN SEKÄ VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUSARVIO EHDOTUS 2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-6.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / VUODEN 2020 TULOJÄÄMIEN POISTAMINENVUODEN 2020 TULOJÄÄMIEN POISTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-5.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / SAIMAA SKATE RY JÄSENYYS KAUDELLA 2020-2021SAIMAA SKATE RY JÄSENYYS KAUDELLA 2020-2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-7.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / OSALLISTUMINEN ETELÄ-SAVON PÄÄOMARAHASTON RAHOITTAMISEENOSALLISTUMINEN ETELÄ-SAVON PÄÄOMARAHASTON RAHOITTAMISEENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-10.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / RAUDANVEDET 2021 -HANKERAUDANVEDET 2021 -HANKEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-9.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-11.HTMKunnanhallitus 30.11.2020 / HAAPASELÄN OSAKASKUNNAN AVUSTUSHAKEMUSHAAPASELÄN OSAKASKUNNAN AVUSTUSHAKEMUShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202110-8.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / YMPÄRISTÖTOIMEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1.1.2021YMPÄRISTÖTOIMEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1.1.2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-5.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-4.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / SELVITYKSET VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEENSELVITYKSET VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-3.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / KARI LAPPALAISEN VALTUUSTOALOITEKARI LAPPALAISEN VALTUUSTOALOITEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-2.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-1.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / KIINTEISTOVEROPROSENTIT VUODELLE 2021KIINTEISTOVEROPROSENTIT VUODELLE 2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-14.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-13.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / YMPÄRISTÖTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT / YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINENYMPÄRISTÖTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT / YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-6.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN PERUSMAKSUJEN KOROTUSVESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN PERUSMAKSUJEN KOROTUShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-11.HTMKunnanvaltuusto 16.11.2020 / TUUSMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2021 ALKAENTUUSMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2021 ALKAENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202102-7.HTM