DynastyDynasty - Kokousasiathttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KOY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTYS 2020KOY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTYS 2020http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-3.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIATKUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-2.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-1.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / VASTAUS YHDISTYSTEN AVOIMEEN KIRJEESEEN KUNNANHALLITUKSELLE JA PALVELULAUTAKUNNALLE LIITTYEN KUNNAN JA PUHALLINORKESTERIYHDISTYKSEN VÄLISEN SOPIMUKSEN RAHOITTAMISEN VAIKUTUKSESTA MUIDEN YHDISTYSTEN TOIMINTAANVASTAUS YHDISTYSTEN AVOIMEEN KIRJEESEEN KUNNANHALLITUKSELLE JA PALVELULAUTAKUNNALLE LIITTYEN KUNNAN JA PUHALLINORKESTERIYHDISTYKSEN VÄLISEN SOPIMUKSEN RAHOITTAMISEN VAIKUTUKSESTA MUIDEN YHDISTYSTEN TOIMINTAANhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-4.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYSHALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-5.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATKUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-13.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / MÄÄRÄALAN MYYNTI MUSTALAHTI 2:200 TILASTA/ PETRI JA SATU HYVÖNENMÄÄRÄALAN MYYNTI MUSTALAHTI 2:200 TILASTA/ PETRI JA SATU HYVÖNENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-8.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2021TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2021http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-11.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENTOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-12.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN SILVA TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN SELVITYSKIINTEISTÖ OY RANTASALMEN SILVA TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN SELVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-7.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / ESISOPIMUS RAUVANRANTA KIINTEISTÖN KAUPASTA ESISOPIMUS RAUVANRANTA KIINTEISTÖN KAUPASTA http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-10.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA MUSTALAHTI 2:200 -TILASTA/ MATTI V. REPOOSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA MUSTALAHTI 2:200 -TILASTA/ MATTI V. REPOhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-9.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2020-LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2020-http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202084-6.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / TERVEYSKESKUSHANKKEEN ETENEMINENTERVEYSKESKUSHANKKEEN ETENEMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-11.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / OPTION KÄYTTÖ KOULUKULJETUSSOPIMUKSESSA LV 2020-21OPTION KÄYTTÖ KOULUKULJETUSSOPIMUKSESSA LV 2020-21http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-10.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYSHALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-6.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2020-LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2020-http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-5.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / AVOIMEEN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN LAPSIPARKKI KORVAAMAAN OSITTAIN AVOIMEN TOIMINNAN KERHOJAAVOIMEEN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN LAPSIPARKKI KORVAAMAAN OSITTAIN AVOIMEN TOIMINNAN KERHOJAhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-4.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAENVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-3.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTI-TOUKOKUUSSA 2020PALVELUIDEN TOIMIALAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTI-TOUKOKUUSSA 2020http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-2.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-1.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / TUUSMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2021 ALKAENTUUSMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2021 ALKAENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-9.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET LUKUUN 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1.8.2020-PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET LUKUUN 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1.8.2020-http://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-8.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖAJAT / PÄIVITYSLUKUVUODEN 2020-2021 TYÖAJAT / PÄIVITYShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-7.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / LUKION VESIKATTEEN UUSIMINENLUKION VESIKATTEEN UUSIMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-14.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / VASTAUS YHDISTYSTEN AVOIMEEN KIRJEESEEN KUNNANHALLITUKSELLE JA PALVELULAUTAKUNNALLE LIITTYEN KUNNAN JA PUHALLINORKESTERIYHDISTYKSEN VÄLISEN SOPIMUKSEN RAHOITTAMISEN VAIKUTUKSESTA MUIDEN YHDISTYSTEN TOIMINTAANVASTAUS YHDISTYSTEN AVOIMEEN KIRJEESEEN KUNNANHALLITUKSELLE JA PALVELULAUTAKUNNALLE LIITTYEN KUNNAN JA PUHALLINORKESTERIYHDISTYKSEN VÄLISEN SOPIMUKSEN RAHOITTAMISEN VAIKUTUKSESTA MUIDEN YHDISTYSTEN TOIMINTAANhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-17.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / INVESTOINTIEN HANKINTATOIMIVALTUUDEN VÄLIAIKAINEN SIIRTO KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖLLEINVESTOINTIEN HANKINTATOIMIVALTUUDEN VÄLIAIKAINEN SIIRTO KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖLLEhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-16.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / PALOASEMAN REMONTOINTI / SUUNNITELMATPALOASEMAN REMONTOINTI / SUUNNITELMAThttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-15.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / PÄIVÄKOTI KERTTULAN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUSPÄIVÄKOTI KERTTULAN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUShttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-13.HTMPalvelulautakunta 23.06.2020 / KAPPELITIEN RAKENTAMINENKAPPELITIEN RAKENTAMINENhttp://rantasalmi.fi:80/dynasty/kokous/20202082-12.HTM