Pykälä   Otsikko  
73   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
74   LAPSIASIAINVALTUUTETUN VALINTA
75 SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
76 VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA AJALTA 1.1.2017 - 31.10.2017
77 TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2017, VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTATUOTTOJEN ALITTUMINEN
78 TALOUSARVIOMUUTOS 2017, LUKION HANKKEET
79 TALOUSARVIOMUUTOS ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKKAUS
80 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017
81 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILOILLE
82   TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Osallistuja Tehtävä
Aho Riikka Valtuutettu
Eklöf Antti Valtuutettu
Huupponen Petra Valtuutettu
Huupponen Vili Valtuutettu
Kiviranta-Tanninen Annukka Valtuutettu
Koikkalainen-Rovamo Päivi Valtuutettu
Kokkonen Auvo Valtuutettu
Kokkonen Heino Valtuutettu
Kärkkäinen Tuula Valtuutettu
Lappalainen Esa Valtuutettu
Lappalainen Kari Valtuutettu
Myllys Ahti Valtuutettu
Rautiainen Jari Valtuutettu
Sistonen Eero Valtuutettu
Tiainen Juho Valtuutettu
Tynkkynen Jussi Valtuutettu
Wessman Mauri Valtuutettu
Nykänen Olli-Pekka T.Tiláeuksen varavaltuutettu
Järvenpää Kristiina Kunnanjohtaja
Korhonen Harri Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Tolvanen Riitta Hallintosihteeri

Nähtävilläolo  
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 18.12.2017 virka-aikana.