Pykälä   Otsikko  
300   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
301   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
302 TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2017, VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTATUOTTOJEN ALITTUMINEN
303 TALOUSARVIOMUUTOS 2017, LUKION HANKKEET
304 TALOUSARVIOMUUTOS ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKKAUS
305   TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tynkkynen Jussi A.Eklöfin varajäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Tillman Harri Lomituspäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus/oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 4.12.2017 virka-aikana.