Pykälä   Otsikko  
306   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
307   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
308   LAPSIASIAINVALTUUTETUN VALINTA
309 SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
310 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017
311   VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA AJALTA 1.1.2017 - 31.10.2017
312 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILOILLE
313   VARHAISKASVATUKSEN TILARATKAISUT
314   TERVEYSKESKUKSEN SISÄILMA-ASIAN ETENEMINEN
315   MUSTALAHTI-POROSALMI VESI- JA VIEMÄRIOSUUSKUNNAN ESITYS LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ RANTASALMEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSELLE
316   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Tynkkynen Jussi A.Eklöfin varajäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus/oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 11.12.2017 virka-aikana.