Pykälä   Otsikko  
317   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
318   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
319   APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILOILLE
320 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Kokkonen Heino P.Koikkalainen Rovamon varajäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus/oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 18.12.2017 virka-aikana.