Pykälä   Otsikko  
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
3   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JOULUKUUSSA 2017
4 VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
5   KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2018 HYVÄKSYMINEN
6 LASKUJEN VASTAANOTTO- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT 2018
7   LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN
8   KOULUKESKUSHANKKEEN RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANON PÄIVITTÄMINEN
9 TARJOUS KALASATAMASTA / VENDACE KY
10 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN VUODEN 2018 HANKINTASOPIMUS
11   TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINEN
12   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
13   KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN OMISTUSJÄRJESTELYT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus/oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 22.1.2018 virka-aikana.