Pykälä   Otsikko  
14   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
15   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
16 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON SÄÄNTÖKIRJA 2018
17 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2018
18   PERIAATTEET LISÄMAAN MYYNTIIN
19 RYKINNIEMEN TONTTIEN HINNOITTELU
20   ASUNTO OY ROHTOHAKAN TARJOUS LISÄMAAN OSTAMISESTA
21   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Jauhanen Ulla Toimipaikanpäällikkö
Esa Lappalainen Elinvoimajaoston pj
Peiponen Antero Yrityskoordinaattori

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus/oikaisuvaatimus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 5.2.2018 virka-aikana.