Pykälä   Otsikko  
22   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
23   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
24   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TAMMIKUUSSA 2018
25   VANHUSPALVELUJEN ARVIOINTI JA ODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINEN
26 OSTOPALVELUSOPIMUS SOSIAALITOIMEN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA
27 HANKINTAOHJEET PIENHANKINNOILLE
28 RYKINNIEMEN TONTTIEN HINNOITTELU
29   KOTKANPESÄ NIMISEN RANTARAKENNUSPAIKAN MYYNTI
30   MATARA 3 NIMISEN RANTAKIINTEISTÖN MYYNTI
31 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KORTTELI 31
32 RAJUSU-KUNTIEN MAA-AINESMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN
33 RAJUSU-KUNTIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN
34 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN KOROTUS/RANTASALMI
35   TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINEN
36   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 19.2.2018 virka-aikana.