Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 SEKÄ LASKUJEN VASTAANOTTO/TARKASTUS- JA HYVÄKSYMISMERKINTÖIHIN OIKEUTETUT
3 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE SAIMAAN WOIMAN TUULIVOIMALAN RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSEN 2014-126 VALITUKSEN OIKEUDENKÄYNTIKULULASKUSTA/JUVA.
4   JÄTELAIN 100 §:N MUKAINEN ILMOITUS JÄTTEEN AMMATTIMAISESTA KERÄÄMISESTÄ/SAVON METALLIKIERRÄTYS OY RANTASALMI
5 KULJETUS MATTI NYKÄNEN KY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/JUVA
6   ILMOITUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA/HEVOSENLANNAN KOEPOLTTAMINEN LÄMPÖLAITOKSESSA JUVA
7 VELJEKSET KONTINEN OY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/LOUHINTA, MURSKAUS JA JÄTEHYÖDYNTÄMINEN SULKAVA
8   YMPÄRISTÖTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET/RAJUSU-KUNNAT
9   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tilaéus Tiina Pj./Rantasalmi
Huupponen Vili jäsen/Rantasalmi
Suhonen Ritva jäsen/Rantasalmi
Laitinen Kari jäsen/Juva
Pajunen Silja varajäsen/Juva
Vilenius Raimo Vpj/Juva
Päykkönen Risto varajäsen/Sulkava
Matinen Teija jäsen/Sulkava
Sistonen Eero khall.pj/Rantasalmi
Rautiainen Jari khall.ed/Rantasalmi
Hänninen Jaakko khall.pj/Juva
Paunonen Tapio khall.ed./Juva
Virtanen Hilkka khall.ed./Sulkava
Sorjonen Pekka ympäristösihteeri
Virta Heikki ympäristöpäällikkö
Yletyinen Airi ymp.toim.siht./pöytäk.pitäjä

Nähtävilläolo  
Ympäristölautakunnan ( Rantasalmi, Juva, Sulkava) tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus pidetään nähtävillä 1.3.2018 Rantasalmen kunnanvirastolla sekä kopiot Sulkavan ja Juvan kunnanviratoilla virka-aikana.