Pykälä   Otsikko  
37   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
38   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
39   VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019
40   KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN
41 MAANVUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITYS RANTASALMEN OSUUSPANKKI
42   ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN UUDISRAKENNUSHANKE

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Hukkanen Marisa A.Kiviranta-Tannisen varajäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 26.2.2018 virka-aikana.