Pykälä   Otsikko  
43   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
44   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
45 KUNNANVALTUUSTON 19.2.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
46   AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI
47   ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKINAISTAMINEN 1.9.2018 ALKAEN JA TOIMEN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 1.7.-31.8.2018
48   ESITYS ITÄ-SAVON YLIOPISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEKSI
49   VAALIJALAN KUNTAKOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN
50 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN KOKONAISVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN
51 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDOSTA
52 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / OSIKONMÄENTIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
53   ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA /POSTI KOTIPALVELUT OY
54   METSÄTALOUS 2018
55   HONKAKUJAN PÄIVÄKODIN ILMANLAADUN TUKITOIMET
56   ENTISEN POLIISITALON SISÄILMAN TUKITOIMET PERHEKESKUS KEHRÄ JA NUORISOTALO
57 HAUKIVEDEN - HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS / MUSTALAHTI
58   TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINEN
59   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Lappalainen Esa J.Rautiaisen varajäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 12.3.2018 virka-aikana.