Pykälä   Otsikko  
60   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
61   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
62   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HELMIKUUSSA 2018
63 KUNTALAISALOITE ´HARJUNTAUKSEN´ VIRKISTYSMETSIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSTA
64 KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN OMISTUSJÄRJESTELYT
65   JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS
66 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS TOIMINTAVUODESTA 2017
67   LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2018
68 RANTASALMEN URHEILUKENTÄN SANEERAUS
69   PALVELUTALO HARJURINTEEN LAAJENNUS
70 HAUKIVESI - HAAPASELKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2018
71 KAAVOITUSKATSAUS 2018
72   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
73 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 26.3.2018 virka-aikana.