Pykälä   Otsikko  
79   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
80   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
81   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MAALISKUUSSA 2018
82   KUNNALLISJOHDON SEMINAARI 2018
83   ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JA KUNTALIITON AJANKOHTAISPÄIVÄ 22.5.2018
84   EDUSTUKSET JA OHJEISTUKSET KUNNAN EDUSTAJILLE ERI YHTEISÖISSÄ SEKÄ MUUT KONSERNIOHJAUKSEEN JA VALVONTAAN LIITTYVÄT ASIAT
85   KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI / ESA LAPPALAISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA TÄYDENNYSVAALI
86   ELINVOIMAJAOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021 / ESA LAPPALAISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA TÄYDENNYSVAALI
87   KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN
88   KUNTALAISALOITE ´HARJUNTAUKSEN´ VIRKISTYSMETSIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSTA
89 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KORTTELI 31
90   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Räisänen Helena Työllisyyssuunnittelija

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 23.4.2018 virka-aikana.