Pykälä   Otsikko  
7   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
8 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN KOKONAISVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN
9 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDOSTA
10 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / OSIKONMÄENTIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
11 KANNANOTTO MAANTIE 464 YLLÄPIDOSTA JA KUNNOSTUSTARPEESTA
12   KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI / ESA LAPPALAISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA TÄYDENNYSVAALI
13   ELINVOIMAJAOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021 / ESA LAPPALAISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA TÄYDENNYSVAALI
14   HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS PALVELULAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN
15 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS SIVISTYSTOIMEN TOIMIVALLAN OSALTA
16   HONKAKUJAN PÄIVÄKODIN ILMANLAADUN TUKITOIMET / LISÄMÄÄRÄRAHA
17   ENTISEN POLIISITALON SISÄILMAN TUKITOIMET PERHEKESKUS KEHRÄ JA NUORISOTALO / LISÄMÄÄRÄRAHA
18   TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / PERUSOPETUKSEN OSTO
19   TORIALUEEN UUDELLEEN SIJOITTELU / LISÄMÄÄRÄRAHA
20 KOTIVALO NIMISEN RAKENNUKSEN JA OSUUSMEIJERI 3:1 TILALLA OLEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI RANTASALMEN HUOLTOPISTE KY:LLE
21 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KORTTELI 31
22 HAUKIVEDEN - HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS / MUSTALAHTI
23 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS
24 KUNNANVALTUUSTOLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Aho Riikka Valtuutettu
Huupponen Petra Valtuutettu
Huupponen Vili Valtuutettu
Kiviranta-Tanninen Annukka Valtuutettu
Koikkalainen-Rovamo Päivi Valtuutettu
Kokkonen Auvo Valtuutettu
Kokkonen Heino Valtuutettu
Kärkkäinen Tuula Valtuutettu
Lappalainen Esa Valtuutettu
Lappalainen Kari Valtuutettu
Myllys Ahti Valtuutettu
Rautiainen Jari Valtuutettu
Sistonen Eero Valtuutettu
Tiainen Juho Valtuutettu
Tilaéus Tiina Valtuutettu
Tynkkynen Jussi Valtuutettu
Wessman Mauri Valtuutettu
Lukkarinen Jouko A.Eklöfin varavaltuutettu
Järvenpää Kristiina Kunnanjohtaja
Korhonen Harri Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Koivunoro Katja Lukion rehtori-sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 21.5.2018.2018 virka-aikana.