Pykälä   Otsikko  
94   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
95   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
96   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HUHTIKUUSSA 2018
97   RANTASALMEN, SULKAVAN, PUUMALAN JA JUVAN KUNTIEN YHTEISEN TYÖLLISYYSHANKEEN JATKO VUODEN 2018 LOPPUUN SAAKKA
98 AIESOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2018-2021
99 KANNANOTTO MAANTIE 464 YLLÄPIDOSTA JA KUNNOSTUSTARPEESTA
100   TORIALUEEN UUDELLEEN SIJOITTELU JA LISÄMÄÄRÄRAHA
101   METSÄN HAKKUUT 2018
102   PALVELUTALO HARJURINTEEN LAAJENNUS
103   TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / PERUSOPETUKSEN OSTO
104 VALTUUSTOALOITTEEN KÄSITTELY / SELVITYS PERHEPÄIVÄHOIDOSTA
105 KOTIVALO NIMISEN RAKENNUKSEN JA OSUUSMEIJERI 3:1 TILALLA OLEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI RANTASALMEN HUOLTOPISTE KY:LLE
106 HAUKIVEDEN - HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS / MUSTALAHTI
107   HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS PALVELULAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN
108 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS SIVISTYSTOIMEN TOIMIVALLAN OSALTA
109   TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINEN
110   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Peiponen Antero Yrityskoordinaattori
Ruuskanen Mauri Vs. rakennustarkastaja

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 14.5.2018 virka-aikana.