Pykälä   Otsikko  
124   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
125   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
126 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017
127   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUMA 1 - 4 KK
128   KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN
129   LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN PERUSKOULUN REHTORILLE
130 MAKSULLISEN LOMITUKSEN KANNUSTINTUKI
131 UUDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN HANKINTA
132   KOKOONPANOHALLIN MYYMINEN SAVORAK OY:LLE
133 KOTIVALO NIMISEN RAKENNUKSEN JA OSUUSMEIJERI 3:1 TILALLA OLEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI RANTASALMEN HUOLTOPISTE KY:LLE
134   METSÄN HAKKUUT 2018
135   PALVELUTALO HARJURINTEEN LAAJENNUS
136   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
137   KALUSTEIDEN HANKINTA RANTASALON KOULULLE

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 11.6.2018 virka-aikana.