Pykälä   Otsikko  
138   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
139   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
140   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TOUKOKUUSSA 2018
141 KUNNANVALTUUSTON 4.6.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
142   EDUSTUKSET JA OHJEISTUKSET KUNNAN EDUSTAJILLE ERI YHTEISÖISSÄ SEKÄ MUUT KONSERNIOHJAUKSEEN JA VALVONTAAN LIITTYVÄT ASIAT
143   TOENPERÄN KIRJASTOJEN NEUVOTTELUKUNNAN PERUSTAMINEN
144   HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 26.6.2018 ALKAEN
145 LYHYTAIKAISET VELAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT -YHTIÖLLE
146 RANTASALMEN KUNNAN KOULUKULJETUSHANKINTA LV 2018-19 JA 2019-2020
147 MAA-ALUEIDEN VUOKRAAMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT -YHTIÖLLE
148   TORIALUEEN ASFALTOINTI
149   ´SCOOT PARK´ -HANKKEEN ETENEMINEN
150 RANTASALMEN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018 - 2021
151   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
152 LISÄMAAN MYYNTI ASUNTO OY ROHTOHAKALLE

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Peiponen Antero Yrityskoorinaattori
Toivari Päivi Kuljetussihteeri

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 25.6.2018 virka-aikana.