Pykälä   Otsikko  
28   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
29 RANTASALMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISRAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
30 ARVIOINTIKERTOMUS 2017
31 TILINPÄÄTÖS 2017
32 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017
33   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUMA 1 - 4 KK
34 LYHYTAIKAISEN VELAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT -YHTIÖLLE
35   HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 26.6.2018 ALKAEN
36 RANTASALMEN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018 - 2021

Osallistuja Tehtävä
Aho Riikka Valtuutettu
Eklöf Antti Valtuutettu
Huupponen Petra Valtuutettu
Huupponen Vili Valtuutettu
Kiviranta-Tanninen Annukka Valtuutettu
Koikkalainen-Rovamo Päivi Valtuutettu
Kokkonen Auvo Valtuutettu
Kokkonen Heino Valtuutettu
Lappalainen Esa Valtuutettu
Lappalainen Kari Valtuutettu
Myllys Ahti Valtuutettu
Rautiainen Jari Valtuutettu
Sistonen Eero Valtuutettu
Tiainen Juho Valtuutettu
Tilaéus Tiina Valtuutettu
Wessman Mauri Valtuutettu
Lukkarinen Jouko J.Tynkkysen varajäsen
Malkki Veikko T.Kärkkäisen varajäsen
Järvenpää Kristiina Kunnanjohtaja
Korhonen Harri Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Peiponen Antero Yrityskoordinaattori
Koivunoro Katja Sivistysjohtaja/lukion rehtori

Nähtävilläolo  
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 2.7.2018 virka-aikana.