Pykälä   Otsikko  
153   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
154   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
155 KUNNANVALTUUSTON 25.6.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
156   LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN YRITYSKOORDINAATTORILLE
157 VUODEN 2018 KOTIKUNTALASKUTUKSEN HINTOJEN VAHVISTAMINEN
158 KUNTALISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEET
159   TERVEYSKESKUKSEN SISÄILMA-ASIAN ETENEMINEN
160 TORIALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TORIPAIKKAMAKSUT 2018
161   HAKEMUS JÄTEVEDEN OSUUDEN POISTAMISEKSI TASAUSLASKUSTA VUODELTA 2017 / MUSTALAHTI-POROSALMI VESI- JA VIEMÄRIOSUUSKUNTA
162   RANTASALMEN KUNNAN TALOUSARVIOLAINA
163   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUMA 1 - 5 KK
164 TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 LAADINTAOHJEET
165   METSÄN HAKKUUT 2018 / OIKAISUVAATIMUS MINNA KOSKINEN
166   TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI SAATTAMINEN
167   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Peiponen Antero Yrityskoordinaattori
Ruuskanen Mauri Rakennustarkastaja
Jauhanen Ulla Suomen Terveystalo Oy:n edustaja

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 9.7.2018 virka-aikana.