Pykälä   Otsikko  
171   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
172   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
173   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KESÄ-HEINÄKUUSSA 2018
174   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUMA 1 - 6 KK
175 ALOITE LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖN ALOITTAMISEKSI RANTASALMEN KUNNASSA
176   PERINTÖOMAISUUDEN OMAISUUDEN KÄYTTÄMINEN
177   SELVITYSPYYNTÖ SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:LLE
178   POROSALMEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN
179   RANTASALMEN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018 - 2021
180   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIA

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 27.8.2018 virka-aikana.