Pykälä   Otsikko  
181   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
182   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
183   KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ELOKUUSSA 2018
184 ARVIOINTIKERTOMUS 2017
185   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 - 7 KK
186 OSTOPALVELUSOPIMUS SOSIAALITOIMEN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA
187   VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHTEEN MUUTOS
188   KIRJASTON MUUTOSTÖIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS
189 UUDEN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN HANKINTA
190 PULLAKULMA 7:11 NIMISEN TILAN HANKINTA RANTASALMEN KUNNALLE
191   POROSALMEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN
192 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N STRATEGIAVAIHTOEHDOT
193   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Nykänen Olli-Pekka J.Rautiaisen varajäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 17.9.2018 virka-aikana.