Pykälä   Otsikko  
29   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
30 YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019
31   OY TEBOIL AB:N ILMOITUS KYLMÄN DIESEL-JAKELUPISTEEN REKISTERÖIMISEKSI/JUVA
32   LAUSUNTO JUVAN KOULUKESKUKSEN JA SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA
33 LYPSYKARJATILAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS PULKKINEN /JUVA
34   YMPÄRISTÖKATSELMUS/SULKAVA
35   RAKENNUSTYÖN KESKEYTYS/SULKAVA
36   SÄHKÖJOHDON SIJOITTAMINEN RANTASALMEN TUUSMÄKEEN
37   YMPÄRISTÖTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET/RAJUSU-KUNNAT
38   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tilaéus Tiina Pj./Rantasalmi
Huupponen Vili jäsen/Rantasalmi
Suhonen Ritva jäsen/Rantasalmi
Laitinen Kari jäsen/Juva
Liikanen Anu jäsen/Juva
Vilenius Raimo Vpj/Juva
Joskitt Heikki jäsen/Sulkava
Matinen Teija jäsen/Sulkava
Puustinen Kalevi jäsen/Sulkava
Sistonen Eero khall.pj/Rantasalmi
Rautiainen Jari khall.ed/Rantasalmi
Paunonen Tapio khall.ed./Juva
Ralli Kaisa khall.pj/Sulkava
Virtanen Hilkka khall.ed./Sulkava
Sorjonen Pekka ympäristösihteeri
Virta Heikki ympäristöpäällikkö
Yletyinen Airi ymp.toim.siht./pöytäk.pitäjä

Nähtävilläolo  
Ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus pidetään nähtävillä 25.10.2018 Rantasalmen kunnanvirastolla ja kopiot Sulkavan ja Juvan kunnanvirastoilla virka-aikana.