Pykälä   Otsikko  
198   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
199   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
200   KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SYYSKUUSSA 2018
201 KUNNANVALTUUSTON 24.9.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
202   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 - 8 KK
203 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS
204   KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTYS
205   TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU / JOHTORYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN
206   HYVINVOINTITYÖRYHMÄN KOKOONPANO 2017-2020
207 RANTASALMEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2015-2016 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017
208 KUNTALAISALOITE ´HARJUNTAUKSEN´ VIRKISTYSMETSIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSTA
209   LAUSUNTO VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA
210   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä
Räisänen Helena Työllisyyssuunnittelija

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 8.10.2018 virka-aikana.