Pykälä   Otsikko  
37   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
38   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 - 7 KK
39   POROSALMEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN / LISÄMÄÄRÄRAHA
40   KIRJASTON MUUTOSTÖIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS
41   VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHTEEN MUUTOS
42 PULLAKULMA 7:11 NIMISEN TILAN HANKINTA RANTASALMEN KUNNALLE
43 RANTASALMEN KESKUSTAN P-OSAN OSAYLEISKAAVA
44 RANTASALMEN KESKUSTAN E-OSAN OSAYLEISKAAVA
45 MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Aho Riikka Valtuutettu
Eklöf Antti Valtuutettu
Huupponen Petra Valtuutettu
Huupponen Vili Valtuutettu
Kiviranta-Tanninen Annukka Valtuutettu
Koikkalainen-Rovamo Päivi Valtuutettu
Kokkonen Auvo Valtuutettu
Kokkonen Heino Valtuutettu
Lappalainen Esa Valtuutettu
Lappalainen Kari Valtuutettu
Myllys Ahti Valtuutettu
Rautiainen Jari Valtuutettu
Sistonen Eero Valtuutettu
Tilaéus Tiina Valtuutettu
Tynkkynen Jussi Valtuutettu
Wessman Mauri Valtuutettu
Korhonen Katja T.Kärkkäisen varajäsen
Lukkarinen Jouko J.Tiaisen varajäsen
Jokinen Sari Varavaltuutettu
Nykänen Olli-Pekka Varavaltuutettu
Järvenpää Kristiina Kunnanjohtaja
Korhonen Harri Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Ruuskanen Mauri Rakennustarkastaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 1.10.2018 virka-aikana.