Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
211   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
212   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
213   SOTE-KULJETUSTEN TIKETTI-KORTIN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMELLA 2019
214 KADUNPITOPÄÄTÖS KYLÄTIEN JA TIETYLTÄ OSIN SISTOLANMÄENTIEN JA ILVEKSENTIEN OSALTA
215 PÄIVÄKOTIYKSIKÖN HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN
216 PÄIVÄKOTIYKSIKÖN HANKINNAN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
217   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 - 9 KK
218 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / VAALIT
219 TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ KIINTEISTÖT
220 TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ MAA- JA METSÄTILAT
221   KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN ARVON KIRJAAMINEN KUNNAN TASEESEEN
222 METSÄN HAKKUUT 2018
223 MAURI WESSMANIN VALTUUSTOALOITE
224   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 5.11.2018 virka-aikana.