Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
46   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
47 RANTASALMEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2015-2016 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2017
48 KUNTALAISALOITE ´HARJUNTAUKSEN´ VIRKISTYSMETSIEN KÄYTÖN SUUNNITTELUSTA
49   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 - 9 KK
50 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS
51 TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ KIINTEISTÖT
52 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / HANKKEET
53 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / VAALIT
54 TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ MAA- JA METSÄTILAT
55   TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
56 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2019
57 MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Eklöf Antti Valtuutettu
Huupponen Petra Valtuutettu
Huupponen Vili Valtuutettu
Kiviranta-Tanninen Annukka Valtuutettu
Koikkalainen-Rovamo Päivi Valtuutettu
Kokkonen Auvo Valtuutettu
Kokkonen Heino Valtuutettu
Kärkkäinen Tuula Valtuutettu
Lappalainen Esa Valtuutettu
Lappalainen Kari Valtuutettu
Leminen Eemeli S.Vihavaisen varajäsen
Myllys Ahti Valtuutettu
Nykänen Olli-Pekka R.Ahon varajäsen
Rautiainen Jari Valtuutettu
Sistonen Eero Valtuutettu
Tiainen Juho Valtuutettu
Tilaéus Tiina Valtuutettu
Tynkkynen Jussi Valtuutettu
Wessman Mauri Valtuutettu
Järvenpää Kristiina Kunnanjohtaja
Korhonen Harri Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Keränen Johanna Kehittämispäällikkö
Koivunoro Katja Sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Kunnanvaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 20.11.2018 virka-aikana.