Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
225   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
226   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
227   TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
228   KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2019
229 YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA
230 TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ KIINTEISTÖT
231 TALOUSARVIOMUUTOS 2018 / HANKKEET

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Huupponen Petra Kh:n II varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 12.11.2018 virka-aikana.