Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
39   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
40   LAUSUNTO MTY VILJAKAISEN ELÄINSUOJATOIMINNAN MUUTTAMISESTA/RANTASALMI
41 VELJEKSET KONTINEN OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS/JUVA
42   LAUSUNTO HASANEN KY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA/JUVA
43   PALIN GRANIT OY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/SULKAVA
44   PILLESUON AMPUMARADAN KÄYTTÖAIKOJEN LAAJENTAMINEN PIENOISKIVÄÄRIN OSALTA/RANTASALMI
45   ALUEEN SIIVOUSKEHOTUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN/HALLINTOPAKKO/TEETTÄMISUHKAN MÄÄRÄÄMINEN TÄYTÄNTÖÖN PANTAVAKSI/KIINTEISTÖRASITE/JUVA
46   YMPÄRISTÖTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET/RAJUSU-KUNNAT
47   TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Tilaéus Tiina Pj./Rantasalmi
Huupponen Vili jäsen/Rantasalmi
Suhonen Ritva jäsen/Rantasalmi
Laitinen Kari jäsen/Juva
Liikanen Anu jäsen/Juva
Vilenius Raimo Vpj/Juva
Joskitt Heikki jäsen/Sulkava
Matinen Teija jäsen/Sulkava
Puustinen Kalevi jäsen/Sulkava
Sistonen Eero khall.pj/Rantasalmi
Rautiainen Jari khall.ed/Rantasalmi
Hänninen Jaakko khall.pj/Juva
Paunonen Tapio khall.ed./Juva
Ralli Kaisa khall.pj/Sulkava
Virtanen Hilkka khall.ed./Sulkava
Sorjonen Pekka ympäristösihteeri
Virta Heikki ympäristöpäällikkö
Yletyinen Airi ymp.toim.siht./pöytäk.pitäjä

Nähtävilläolo  
Ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus pidetään nähtävillä 20.12.2018 Rantasalmen kunnanvirastolla ja kopiot Sulkavan ja Juvan kunnanvirastoilla virka-aikana.