Pykälä   Otsikko  
232   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
233   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
234 KUNNANVALTUUSTON 12.11.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
235   HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10. - 21.11.2018
236   MAASEUTULAUTAKUNTA (YHTEISLAUTAKUNTA) VUOSIKSI 2017-2021
237   METSÄN HAKKUUT 2018
238   SAATAVIEN POISTAMINEN
239 VALTUUTETTU KARI LAPPALAISEN VALTUUSTOALOITE
240 VALTUUTETTU ANNUKKA KIVIRANTA-TANNISEN VALTUUSTOALOITE
241 MAANVUOKRASOPIMUS / SORA- JA KULJETUSLIIKE PULKKINEN OY
242 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN OHJEEN TÄYDENTÄMINEN
243   KIINTEISTÖ OY RANTASALMEN TEOLLISUUSTILAT YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN EVÄSTYS
244 PITKÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
245   VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1- 10 KK
246   KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 4.12.2018 kunnanvirastolla virka-aikana.