Pykälä   Otsikko  
247   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
248   KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JA MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
249 TOENPERÄN KIRJASTON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
250 KULTTUURISTRATEGIA 2019-2021 JA VISIO VUOTEEN 2025
251 TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2018: KIRJASTON SUMU-POISTOT
252   LISÄMÄÄRÄRAHA KUNNANVIRASTON KELLARIN NS. KELLARIGALLERIA -OSAN LATTIAPINNAN UUSIMISEEN
253   TALOUSARVIOMUUTOS 2018/ KIINTEISTÖT
254   PÄIVÄKOTIYKSIKÖN SIJOITTAMINEN KIINTEISTÖ OY JÄRVILUONNONKESKUKSEN TILOIHIN
255   PÄIVÄKOTIYKSIKÖN HANKINNAN OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUS
256   TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

Osallistuja Tehtävä
Sistonen Eero Kh:n pj.
Kärkkäinen Tuula Kh:n I varapj.
Eklöf Antti Jäsen
Kiviranta-Tanninen Annukka Jäsen
Rautiainen Jari Jäsen
Koikkalainen-Rovamo Päivi Jäsen
Tiainen Juho Kv:n pj.
Tilaeus Tiina Kv:n I varapj.
Kokkonen Auvo Kv:n II varapj.
Järvenpää Kristiina Kj, esittelijä
Korhonen Harri Hp, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kunnanhallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 10.12.2018 virka-aikana.