Muut toimielimet

Tiejaos

Juvan edustajat

pj. Vilenius Raimo
Itäkyläntie 171
51900 Juva
050 302 4236
raimo.vilenius[at]gmail.com

hvj. Taskinen Jukka

Rantasalmen edustajat

vpj. Lukkarinen Jouko
Kokkokankaantie 1
58900 Rantasalmi
0400 357 928
jouko.lukkarinen[at]rantasalmi.fi

hvj. Aho Riikka

Sulkavan edustajat

j. Reponen Sanna
Kisatie 11 B
58700 Sulkava
050 308 9496
sanna.reponen[at]sulkava.fi

hvj. Joskitt Heikki

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot v. 2016:

Lea Korhonen, pj                0500 570477                       lea.korhonen@suomi24.fi
Anne Tarkiainen, siht.        040 5611 648                      anne.tarkiainen@terveystalo.com
Olavi Siljamo, vara pj         044 2592665                       mallimortti@gmail.com
Jussi Reijonen                     050 3389102
Eero Eronen                        050 4122187                       eero.o.eronen@gmail.com
Sirpa Repo                          0400 802793                       sire47@gmail.com
Olli Pekka Nykänen           0440 205700                       openyk68@gmail.com

Varajäsenet:

Sisko Muukkonen               040 5279612                       s.n.muukkonen@luukku.com
Lea Lappalainen                 040 5370115
Sisko Pursiainen                 040 8415786                       sisko.pursiainen@outlook.com
Ulla Taskinen                      050 5834779                       ulla.taskinen@spynet.fi
Veikko Malkki                      040 5074737                       veikko@veikkoset.inet.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu