Muut toimielimet

Tiejaos

Juvan edustajat

pj. Vilenius Raimo
Itäkyläntie 171
51900 Juva
050 302 4236
raimo.vilenius[at]gmail.com

hvj. Tarkiainen Jouni

Rantasalmen edustajat

vpj. Lukkarinen Jouko
Kokkokankaantie 1
58900 Rantasalmi
0400 357 928
jouko.lukkarinen[at]rantasalmi.fi

hvj. Huupponen Petra

Sulkavan edustajat

j. Matinen Teija
Ajotie 4 C 11
58700 Sulkava
050 526 6723
teija.matinen[at]gmail.com

hvj. Joskitt Heikki

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot v. 2016:

Eero Eronen, pj                   050 4122187                       eero.o.eronen@gmail.com
Anne Tarkiainen, siht.          040 5611 648                      anne.tarkiainen@terveystalo.com
Olavi Siljamo                      044 2592665                        mallimortti@gmail.com
Sirpa Repo                          0400 802793                       sire47@gmail.com
Lea Korhonen                      0500 570477                       lea.korhonen@suomi24.fi
Olli Pekka Nykänen              0440 205700                       openyk68@gmail.com

Varajäsenet:

Liisa Kämäräinen                050 3607159
Lea Lappalainen                 040 5370115       
Sisko Muukkonen               040 5279612                        s.n.muukkonen@luukku.com
Ulla Taskinen                     050 5834779                        ulla.taskinen@spynet.fi
Veikko Malkki                    040 5074737                        veikko@veikkoset.inet.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu