Ajankohtaista

Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnos

23.03.2018 - Ajankohtaista

KUULUTUS

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.3.2018 asettaa Haukivesi - Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen nähtäville. Samanaikaisesti pyydetään eri viranomaistahojen lausunnot.

Asiakirjat sekä  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ovat nähtävillä 28.3. – 27.4.2018 välisen ajan Rantasalmen kunnanvirastossa rakennusvalvonnassa sekä kunnan internet-sivuilla www.rantasalmi.fi/ajankohtaista.

Kaavoittaja maankäyttömestari Miia Blom on tavattavissa kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa 5.4. ja 19.4. 2018

Osallisten, naapurimaanomistajien ja – haltijoiden kirjalliset mielipiteet sekä viranomaisten lausunnot pyydetään toimittamaan 27.4.2018 mennessä osoitteella Rantasalmen kunnanhallitus, Poikkitie 2 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Lisätietoja; maankäyttömestari Miia Blom puh.044-417 5849 miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi tai rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689 mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi

Rantasalmi 28.3.2018

RANTASALMEN KUNNANHALLITUS

 

Kaavamuutoskartat

kartta 1 kartta 2 kartta 3 kartta 4 kartta 6 kartta 7 kartta 8 kartta 9

kartta 11 kartta 12 kartta 13 kartta 14 A  kartta 14 B kartta 15 kartta 16 

kartta 17 kartta 18 kartta 19 kartta 20 kartta 21 kartta 22

 

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoinventointi

Kaavaan päivitettävät poikkeamispäätökset luettelo

Indeksikartta muutoskohteiden sijainnista

 

Indeksikartta karttalehtijako

Kartta 1 Kartta 2 Kartta 3 Kartta 4 Kartta 5 Kartta 6 Kartta 7 Kartta 8 Kartta 9 Kartta 10

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu