Ajankohtaista

Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosehdotus

16.04.2019 - Ajankohtaista

KUULUTUS

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.4.2019 asettaa Haukivesi - Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen nähtäville. Samanaikaisesti pyydetään eri viranomaistahojen lausunnot.

Asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ovat nähtävillä 24.4. – 24.5.2019 välisen ajan Rantasalmen kunnanvirastossa rakennusvalvonnassa sekä kunnan internet-sivuilla www.rantasalmi.fi/ajankohtaista.

Kaavoittaja maankäyttömestari Miia Blom on tavattavissa kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa 16.5.2019.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja – haltijoiden kirjalliset mielipiteet sekä viranomaisten lausunnot pyydetään toimittamaan 24.5.2019 mennessä osoitteella Rantasalmen kunnanhallitus, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Lisätietoja; maankäyttömestari Miia Blom puh.044-417 5849 miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi tai rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689 mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi

Rantasalmi 24.4.2019

RANTASALMEN KUNNANHALLITUS

Kaavamuutosehdotus, kartta 1 kartta 2 kartta 3 kartta 4 kartta 5

Koontikartat kartta 1 kartta 2 kartta 3

Kaavamerkinnät ja määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselotus, 3.4.2019 ehdotus liite 1 liite 2 liite 3

Kohteen 40 mitoitustarkastelun taulukkoerittely

Luontoselvitys; muutoksessa tarkasteltavilta alueilta

Kaavaluonnosvaiheen palautteiden vastineet

 

 

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu