Ajankohtaista

Kirkonkylän asemakaavamuutos korttelissa 31 ja osin korttelit 29 ja 35/päiväkoti

11.06.2019 - Ajankohtaista

KUULUTUS ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.6.2019 asettaa nähtäville ehdotuksen kirkonkylän asemakaavamuutoksesta korttelissa 31 ja osin korttelit 29 ja 35. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus laajentaa päiväkodin käyttöön varattavaa maa-aluetta, samalla tehdään muutoksia Kappelitien linjaukseen. Samanaikaisesti pyydetään eri viranomaistahojen lausunnot.

Asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 19.6. .- 19.7. 2019 välisen ajan Rantasalmen kunnanvirastossa, kirjastossa sekä kunnan internet -sivuilla www.rantasalmi.fi/ajankohtaista

Osallisten, naapurimaanomistajien ja – haltijoiden kirjalliset mielipiteet sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan 19.7.2019 men­nessä osoitteella Rantasalmen kunnanhallitus, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai sähköpostilla rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Lisätietoja; maankäyttömestari Miia Blom puh.044-417 5849 miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi ja rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689 mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi

 Rantasalmi 19.6.2019

RANTASALMEN KUNNANHALLITUS

kaavakartta ja kaavamääräykset 

kaavaselostus ja osallistumis-ja arviointisuunitelma / 6,39 MB

seurantalomake

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu