Ajankohtaista

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen, Etelä-Savon pelastuslautakunta

16.10.2020 - Kuulutukset

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

Pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksesta 15.10.2020 on yleisesti
nähtävänä Rantasalmen kunnanvi­rastossa 21.10.2020 viraston aukioloaikana.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa Mikkelin kaupungin www- sivuilla osoitteessa:

https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/EtelaumlSavon_pelastuslautakunta/Kokous_15102020

Julkipantu Rantasalmen kunnan ilmoitustaululla 16.10.2020.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu