Ajankohtaista

Haettavana kaksi virkatehtävää: johtava rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri

20.11.2020 - Kuulutukset

JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN JA YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Ympäristötoimeen sisältyy rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja yksityistieasiat. Ympäristötoimi tuottaa palvelut Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Vastuukuntana toimii kuntien välisen sopimuksen mukaan Rantasalmen kunta. Ympäristötoimi muodostuu kokonaisuudessaan kahdesta rakennustarkastajasta, ympäristösihteeristä ja tarvittavasta toimistoresurssista. Kunnanhallitus on 9.11.2020 § 198 julistanut johtavan rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin virat avoimeksi ja täytettäväksi 1.1.2021 lukien.

Tehtävissä noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES 2020 – 2021) sekä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä terveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää kunnallisten hallintomenettelyiden sekä lainsäädännön tuntemista. Lisäksi eduksi katsotaan hyvät asiakaspalvelutaidot, tietotekniset taidot, oma-aloitteellisuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tehtävien hoidon edellytyksenä on oman auton käyttömahdollisuus.


Tehtävänkuvat ovat seuraavat:


Johtava rakennustarkastaja
(soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto)

-          Ympäristötoimen vastuuhenkilö

-          Ympäristölautakunnan (yhteislautakunta) esittelijä

-          MRA 4 § 3:n mukainen kelpoisuus sekä MRA 108 §:n mukainen siirtymäsäännös

-          ratkaisee lupa-asioita, tekee katselmuksia

-          valmistelee kaavoitukseen ja poikkeamislupiin liittyviä asiakokonaisuuksia

-          eduksi katsotaan hyvää maankäyttö- ja rakennuslain tuntemusta

 

Ympäristösihteeri (soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto)

-          ympäristösuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupa-, rekisteröinti-, ilmoitusmenettely- ja  ilmoituskäsittelyjen valmistelu, käsittely ja valvonta

-          lausuntojen valmistelut

-          ympäristönsuojelun ohjaus sekä neuvonta kunnassa ja kunnan viranomaishallinnossa

-          jätehuollon valvontatehtävät

-          vesi- ja vesihuoltolain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät

-          eduksi katsotaan hyvää ympäristösuojelulain ja maa-aineslain tuntemusta 


Hakeminen:

Hakuaika päättyy maanantaina 7.12.2020 klo 15.00.

Kirjalliset hakemukset palkkatoiveineen osoitteeseen:

Rantasalmen kunta / kunnanhallitus

Poikkitie 2

58900 RANTASALMI

tai rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Harri Korhonen, 040 733 5670, harri.korhonen@rantasalmi.fi

tai ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, 040 508 3825 pekka.sorjonen@juva.fi

 

Rantasalmen kunta / kunnanhallitus

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu