Koulujen opetusuunnitelmat

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma

APIP-toiminnan suunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Lukion opetussuunnitelma

Lukion aikuisopetuksen opetussuunnitelma

 

POPS-2016 täydentävät suunnitelmat:

Suunnitelma toiminnasta äkillisissä kriisi-, uhka- ja vaaratilanteissa (kriisisuunnitelma)

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista (liittyy järjestyssäännöt)

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma

Kouluruokailusuunnitelma

TVT-strategia

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (kunnan, päivitys menossa)

Koulukuljetussuunnitelma (Katso koulukuljetukset)

Kieliohjelma (Katso perusopetuksen opetussuunnitelma)

Pelastussuunnitelma (jokaisella yksiköllä on oma pelastussuunnitelma)

Työsuojelun toimintaohjelma (kunnan yhteinen)

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu