Koulukuljetukset

Oppilaan oikeudet saada kuljetus määritellään koululaissa, jota voidaan täsmentää kuntakohtaisilla säännöillä.

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen perusopetuslain 32§:n edellytyksin, kun oppilaan koulumatka on yli 5 km. 

Kunta voi järjestää ilmaisen koulukuljetuksen tai maksaa kohtuullisen kuljetus- tai saattoavustuksen myös seuraavissa tapauksissa:

  1. matka on oppilaalle vaarallinen
  2. vaikea tai rasittava
  3. terveydelliset syyt

Tällöin edellytetään, että matka on vähintään 3 km koskien vuosiluokkia 1-3 ja esiopetuksissa olevilla 2 km.

Matkan vaarallisuus ja vaikeus on selvitettävä viranomaisen lausunnon perusteella. Terveydelliset syyt on selvitettävä lääkärilausunnon perusteella, josta ilmenee kuljetuksen aika. Matkan pituus ei vaikuta kuljetusedun saantiin lääkärilausunnon pohjalta (koskee kaikkia vuosiluokkia).

Jos huoltaja omasta aloitteestaan haluaa, että lapsi käy koulua muussa kuin ensisijaisessa, lähimmässä koulussa, kunta ei ole velvollinen järjestämään ilmaista koulumatkaa ilman erityisperustetta. Kunta ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta, jos tulee lisäkustannuksia

Koulukuljetusaikataulu lv. 2020-2021

Maksusitoumushakemus lv 2020-2021 koulukuljetukseen

Koulukuljetusopas

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu