Matkailulinja

 

Matkailulinjalla kielitaito käyttöön!

Matkailulinjalaisemme ovat järjestäneet mm. venäläisille turisteille suunnatun koko perheen talvitempauspäivän yhteistyössä MAMK:n venäjä-restonomilinjan ja naapurilukioiden kanssa jo kahtena vuonna. Kuva yllä on vuoden 2013 Winter Fun -tapahtumasta ja alla on linkki Winter Fairytale -tapahtumaan vuodelta 2014. Tapahtumapäivä pidettiin Luontokeskus Oskarissa Rantasalmella.

 

Opiskele:

- vähintään yhtä ylimääräistä kieltä (venäjä / saksa / ranska) ja

- vähintään yksi teemaopintojen kurssi

- ja/tai ammatillinen kurssi (mm. hygieniapassi, anniskelupassi, kassapalvelut) lukuvuodessa

Niin saat:

- etusijan hakiessasi kesätöitä rantasalmelaisesta matkailuyrityksestä. Opettajakunta voi myös antaa Sinusta suosituksen.

- suorittaa kustannuksitta jo lukioaikanasi matkailualan perusopinnot (25 op) Itä-Suomen avoimessa yliopistossa

- hyvän perustan hakea matkailualan jatko-opintoihin (esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ja Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailuala)

- Matkailulinjan opiskelija saa suoraan hyväksyttyä joitain lukiokursseja ammattikorkeakouluopinnoiksi, jos hän hakeutuu lukion jälkeen opiskelemaan Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) matkailuopintoihin. Amk-opinnoiksi hyväksyttäviä lukiokursseja ovat:

  • ammatilliset kurssi- ja passiopinnot (hygieniapassi, anniskelupassi, ensiapu 1 ja 2, tulityökurssi, työturvallisuuskurssi)
  • työharjoittelukurssit (OP5k ja OP6k) työtodistuksineen korvaavat orientoivan harjoittelun tai osan siitä työssäolotuntien mukaisesti
  • yrittäjyyskurssit voidaan hyväksyä amk-opinnoksi, kun niihin liittyvä osaaminen osoitetaan erikseen opettajan ja opiskelijan yhdessä sopimalla tavalla

 

Kysy lisää rehtorilta  040 560 8121 tai opolta 040 161 5021

Winter Fairytale

 

 

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu