Erityisopetus

Erityisopetus

Rantasalon peruskoulussa on pienluokka, jossa toteutetaan kokoaikainen erityisopetus, erityisluokanopettajan ohjauksessa.

Tämän lisäksi alakoululla työskentelee osa-aikaisessa erityisopetuksessa laaja-alainen erityisopettaja neljänä päivänä viikossa luokilla 0 - 5. Hän toimii myös Tuusmäen koulun erityisopettajana.

Yläkoululla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joista toinen työskentelee kaksi tuntia viikossa 6-luokkalaisten kanssa.

 

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään ennaltaehkäisemään, vähentämään ja korjaamaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia.  Yksilöllisten edellytysten mukaisiin oppimistavoitteisiin pyritään yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia selvitetään yhteistyössä psykologin tai muun asiantuntijan kanssa. Erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena oppituntien aikana. Puheopetusta annetaan tarvittaessa 0 - 2 -luokilla. Erityisopetus painottuu alkuopetusluokkien oppilaisiin, mutta erityisopettaja on muillakin luokilla apuna viikoittain ja tarpeen vaatiessa. Erityisopetuksen onnistumisen takaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Laaja-alainen erityisopettaja Kirsti Turunen on tavattavissa Rantasalon koululla:

ma ja ti klo 8.00-14.00

to ja pe klo 8.00 - 13.00

Keskiviikkona hän työskentelee Tuusmäen koululla klo 8.30 - 13.30.

Laaja-alainen erityisopettaja

Kirsti Turunen

kirsti.turunen@rantasalmi.fi

puh. 040 161 5024

 

Pienluokka

Kokoaikainen erityisopetus toteutetaan Pienluokassa, joka sijaitsee alakerrassa, luokkatilassa A4.

Ohjaajina toimivat erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen sekä koulunkäynninohjaaja Ritva Turtiainen. Pienluokassa opiskelee alakoulun  oppilaita. He osallistuvat myös joihinkin yleisopetuksen tunteihin alakoulun ryhmissä.

Erityisluokanopettaja

Marco Hämäläinen

marco.hamalainen@rantasalmi.fi

puh. 040 161 5025

Koulukuraattori

Koulukuraattori Sanna Kaasinen auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisu ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun oppilashuoltotyöryhmän toimintaan. Kuraattorin vastaanotto on lukiorakennuksessa, sisäänkäynti lastauspaikan puolelta.

Sanna Kaasinen

sanna.kaasinen@essote.fi

puh. 040 359 8211

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu