Erityisopetus

Rantasalon koulussa toimii tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienluokka. Tämän lisäksi koululla työskentelee neljänä päivänä viikossa laaja-alainen erityisopettaja. Hän toimii myös Tuusmäen koulun erityisopettajana.

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään ennaltaehkäisemään, vähentämään ja korjaamaan oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia.  Yksilöllisten edellytysten mukaisiin oppimistavoitteisiin pyritään yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia selvitetään yhteistyössä psykologin tai muun asiantuntijan kanssa. Erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena oppituntien aikana. Puheopetus aloitetaan heti esikoulussa leikein ja sitä jatketaan koulussa varsinaisena puheopetuksena. Erityisopetus painottuu alkuopetusluokkien oppilaisiin, mutta erityisopettaja on muillakin luokilla apuna viikoittain ja tarpeen vaatiessa. Erityisopetuksen onnistumisen takaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Erityisopettaja Kirsti Turunen on tavattavissa Rantasalon koululla:
ma klo 8.00-14.00
ti   klo 8.00 -14.00
to  klo 8.00 - 14.00
pe  klo 8.00-13.00

Erityisopettaja
Kirsti Turunen
kirsti.turunen[at]rantasalmi.fi

Muu erityisopetus Rantasalon koulussa:

Pienluokka

Pienluokka toimii alakerrassa, luokkatila A.
Opettajina toimii erityisluokanopettaja Marco Hämäläinen sekä koulunkäynnin ohjaaja Ritva Turtiainen. Pienluokassa opiskelee ala-asteen oppilaita. He osallistuvat myös joihinkin yleisopetuksen tunteihin ala-asteen ryhmissä. Puhelinnumero 040 161 5025

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran kuukaudessa. Ryhmässä käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviä erityiskysymyksiä. Terveydenhoitaja, koulun sosiaalityöntekijä, erityisopettaja, aineen– ja luokanopettaja toimivat yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. Tarvittaessa ollaan yhteydessä  kasvatus- ja perheneuvolaan tai lastenpsykiatrian poliklinikalle.

Koulun sosiaalityöntekijä

Koulun sosiaalityöntekijä Hanna Puikkonen auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisu ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa. Koulun sosiaalityöntekijä osallistuu koulun oppilashuoltotyöryhmän toimintaan. Koulun sosiaalityöntekijän vastaanotto on lukiorakennuksessa, sisäänkäynti lastauspaikan puolelta.
Puhelinnumero on 044 351 2490.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu