Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla, koulun alueella, matkalla opetuspaikasta toiseen sekä koulun tilaisuuksissa (esim. opintokäynnit, työelämään tutustuminen, luokkaretket jne.).

Jos järjestyssääntöjä ei noudateta, seurauksia ovat kasvatuskeskustelu (KAKE), yhteydenotto kotiin, luokasta poistaminen, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen (Perusopetuslaki 36 §). Asioissa, joista koulun järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja, lakeja ja asetuksia.

1. Työrauha ja työskentely

 • Tunneille saavutaan ajoissa.
 • Työrauha annetaan oppilaille, opettajille sekä muulle henkilökunnalle.
 • Kotitehtävät tehdään ja opiskeluvälineet pidetään mukana.
 • Työskentelyohjeita noudatetaan.
 • Kännykät ja muut oppimista häiritsevät välineet pidetään oppituntien aikana äänettöminä ja poissa näkyviltä.

2. Turvallisuus

 • Turvallisuusohjeita noudatetaan.
 • Liikennesääntöjä noudatetaan koulupäivän aikana ja koulumatkalla.
 •  Mopot säilytetään pysäköintialueilla ja polkupyörät telineissä.
 • Reppujen, kivien, lumipallojen tms. heittely on kielletty.
 • Tulentekovälineitä, terä- tai muita aseita ei saa tuoda kouluun tai koulualueelle.
 • Koulukuljetuksessa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

3. Kiusaaminen

 • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

4. Käyttäytyminen

 • Käyttäydytään asiallisesti ja otetaan toiset huomioon.
 • Toisten tai koulun omaisuutta ei käytetä luvatta tai varasteta.
 • Jos jotain särkyy tai katoaa, ilmoitetaan heti lähimmälle koulun aikuiselle.
 • Koulun tiloista ja välineistä pidetään huolta. Rikotut välineet on korvattava.
 • Ulkovaatteita ja päähineitä ei käytetä luokassa tai ruokalassa.
 • Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 • Kuvaaminen ja äänittäminen ilman lupaa on kielletty.

5. Poissaolot

 • Jos sairastuu kesken koulupäivän, on pyydettävä lupa kotiin lähtöön terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan etukäteen luokanvalvojalta.
 • Jokainen poissaolo selvitetään mahdollisimman pian luokanvalvojalle.
 • Poissaolon aikana tehdyt tehtävät kysytään ja tehdään ennen kouluun palaamista.

6. Päihteet ja energiajuomat

 • Tupakan, päihteiden ja alkoholijuomien käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty.
 • Energiajuomien tuominen kouluun on kielletty.

7. Välitunnin vietto ja välituntialueelta poistuminen

 • Välitunnit vietetään yläasteen välituntialueella.
 • Polkupyörillä ja mopoilla ajo on kielletty.
 • Välituntialueelta saa poistua vain silloin, kun opetus tai muut koulun toimintaan liittyvät tapahtumat sitä edellyttävät.
 • Välituntialueelta saa poistua hoitamaan omia asioita vain vanhempien kirjallisella pyynnöllä.
Rantasalmen yläaste    1.12.2009    61 § / 2009

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu