Oppiaineiden sisällöt tiivistetysti

Oppiaineiden sisällöt

Alla olevista linkeistä löytyvät yläasteella opetettavien oppiaineiden sisällöt tiiviisti esitettyinä. Sisältöosiossa näkyvät myös yhteydet opetussuunitelman aihekokokaisuuksiin.

Ãidinkieli ja kirjallisuus (ya yhteinen) (PDF)
Englanti (ya yhteinen) (PDF)
Ruotsi (ya yhteinen) (PDF)
Matematiikka (ya yhteinen) (PDF)
Fysiikka (ya yhteinen) (PDF)
Kemia (ya yhteinen) (PDF)
Terveystieto (ya yhteinen) (PDF)
Uskonto (ya yhteinen) (PDF)
Musiikki (ya yhteinen ja valinnainen) (PDF)
Kuvataide (ya yhteinen ja valinnainen) (PDF)
Historia ja yhteiskuntaoppi (ya yhteinen) (PDF)
Tekstiilityö (ya yhteinen ja valinnainen) (PDF)
Tekninen työ (ya yhteinen ja valinnainen) (PDF)
Liikunta (ya yhteinen) (PDF)
Kotitalous (ya yhteinen ja valinnainen) (PDF)
Oppilaanohjaus (ya yhteinen) (PDF)
Ranska (ya valinnainen) (PDF)
Saksa (ya valinnainen) (PDF)
Tietotekniikka (ya valinnainen) (PDF)

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu