Oppilaskunta

Tarkoituksemme on luoda hyvää yhteishenkeä kouluun, ja sen jokapäiväiseen toimintaan. "Oppilaskunta on mukana koulun tempausten ja tapahtumien järjestämisessä. Siten oppilaat joutuvat ottamaan vastuuta yhteisön kehittämisessä ja mm. kouluturvallisuudesta. Samalla opitaan yhteisten hankkeiden toteuttamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja."

Kioski

Myös kioski kuuluu oppilaskunnan jokapäiväiseen toimintaan. Kioskissa myymme kahvia ja luokan järjestämiä leivonnaisia

Oppilaskunta vapaa-ajalla

"Oppilaskunnan toimintaan osallistuu myös vapaa-aikatoimi ja seurakunta. Yhteistyötä

tehdään erityisesti 7. luokkalaisten tustumispäivän ja luokkadiskojen järjestelyissä."

TERVETULOA SIVUSTOLLE!
T: Oppilaskunnan väki

Oppilaskunnan kokoonpano

Kioski

Mopotukset

Liikuntapäivät

Muut tapahtumat

Diskot

Teemapäivät

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu