Mopotukset

Mopotus

Tunnettiin ennen nimellä: Mopokaste, mutta muutosten jälkeen nimeksi muuttui Mopotus. Mopotus on vuosittain pidettävä tapahtuma, jossa 7. luokkalaiset toivotetaan tervetulleiksi yläasteelle. Mopotuksen pitää 9.luokkalaiset.

Mopotuksen tarkoitus

Mopotuksen tarkoituksena on toivottaa uudet 7.lk tervetulleiksi yläasteelle. Niin että he voisivat tuntea olonsa turvallisiksi ja tervetulleiksi yläasteelle.

Muutokset edellisistä vuosista

Tämän vuoden käytäntö oli hieman edellisistä vuosista poikkeava, esimerkiksi toiminta mopotuksessa pyrittiin pitämään mielenkiintoisena ja sellaisena, että katsoja ei nukahtaisi tylsyydestä, ja myös niin, että sitä on helppo seurata.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu