Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa aloitettua terveyden, kasvun ja kehityksen seurantaa. Kouluterveydenhuolto on osa koulun arkea. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on koulun ja terveydenhuollon yhteinen tehtävä.

Terveystarkastukset koululaisille tehdään vuosittain:

Vanhempien toivotaan osallistuvan lapsensa tarkastukseen.

Ala-asteen 5-luokkalaisilla on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös lääkärintarkastus.

Kouluterveydenhoitajana toimii Sirpa Ikäheimonen. Kouluterveydenhuolto toimii lukion päädyssä.

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa lapsen terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
p. 044 4172 612

Lääkärin vastaanottoajat tilataan kouluterveydenhoitajan kautta.
Koululääkärinä toimii Sari Haikonen.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu