Arviointikeskustelut

Opettaja tarjoaa huoltajille marras-helmikuun välisenä aikana mahdollisuuden keskusteluun, jossa oppilas on mukana. Arviointikeskustelussa pääpaino on oppilaan edistymisessä oppiaineissa sekä työskentely- ja käyttäytymistaidoissa. Työskentelytaitojen arviointiprosessissa käytetään Wilman arviointikeskustelut -ominaisuutta lomakkeinneen. Arviointiprosessiin osallistuvat oppilaan lisäksi häntä opettavat opettajat ja vanhemmat.

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu