Vanhempain vartti

Vanhempainvarteissa käytetään vanhempien ja opettajien yhteistyössä laatimaa keskustelupohjaa. Mahdolliset keskustelun aiheet on kirjoitettu taulukon muotoon, jossa on korostettu kodin, oppilaan ja koulun/opettajan tehtäviä ja rooleja. Kutsumme taulukkoa nimellä Vastuut selviksi.

Ohessa on kyseinen taulukko pdf-muotoisena. 

Vastuut selviksi (PDF)

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu