Yläasteen opetussuunnitelma

Rantasalmen perusopetuksen opetussuunnitelma 2004

Alla olevasta linkistä voit avata Rantasalmen perusopetuksen opetussuunnitelman 2004.

Rantasalmen perusopetuksen opetussuunitelma 2004 (PDF)

Yläasteen tuntijako

Oppiaine Vuosiluokka
Yhteiset oppiaineet 7 8 9
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3
A1-kieli Englanti 2 3 3
B1-kieli Ruotsi 2 2 2
Matematiikka 3 3 4
Biologia 1 1 1,5
Maantieto 1 1 1,5
Fysiikka 1 1,5 1
Kemia 1 1,5 1
Terveystieto 1 1 1
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1
Historia 2 2,4 ...
Yhteiskuntaoppi ... ... 2,6
Musiikki 1 ... ...
Kuvataide 2 ... ...
Käsityö 3 ... ...
Liikunta 2 2 2
Kotitalous 3 ... ...
Oppilaanohjaus 1 0,6 0,4
Valinnaiset oppiaineet ja kurssit ... 7 6
Oppilaan tuntimäärä 30 30 30
Valinnaiset oppiaineet ja kurssit 7 8 9
B2-kieli Ranska ... 2 2
B2-kieli Saksa ... 2 2
B2-kieli Venäjä ... 2 2
Musiikki ... 2 2
Kuvataide ... 2 2
Tekninen työ ... 2 2
Tekstiilityö ... 2 2
Kotitalous ... 2 2
Maa- ja metsätalous ... 2 2
Tietotekniikka ... 2 2
Lyhytkurssi I ... 0,5 ...
Lyhytkurssi II ... 0,5 ...

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu