Kehittämishankkeet

Rantasalmen kunta on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joista tähän on koottu keskeisimmät.

Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 (SD2020) 2015-2017

SD 2020 -hankkeella haetaan ratkaisuja Savonlinnan ja Etelä-Savon/Saimaan alueen matkailun (Etelä-Savo ja Etelä-Karjala)

1. asiakaslähtöisten sisältöjen ja palvelujen edelleen kehittämiseen yhteistyössä seudun ja Saimaan alueen yritysten, yritysverkostojen ja muiden toimijoiden kanssa
2. ympärivuotisen matkailutulon kasvuun, uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen
3. kansainvälistymiseen
4. osaamisen kasvattamiseen erityisesti sähköisen liiketoiminnan alueella

Savonlinna Yrityspalvelut Oy
kehitysjohtaja Pellervo Kokkonen
044 758 5472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi

Rantasalmen kyläverkko -hanke 2015-2018

Rantasalmen kyläverkko -hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjleman 2014-2020 rahoittama yleihyödyllinen investointihanke, jonka tavoitteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon rakentaminen ja edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjoaminen loppukäyttäjille Rantasalmen kuntakeskuksen alueella. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.9.2015-31.12.2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 600.000 euroa. Verkon toteuttava operaattori on Blue Lake Communications Oy (BLC). Hankkeen hakija on Rantasalmen kunta.

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

Porosalmen alueen tieinfran parantaminen

Porosalmen alueen tieinfran parantamis -hankkeelle on saatu rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta ajalle 1.1.2016-31.12.2017. Hankkeen tarkoituksena on Porosalmentie ja Valtatie 464 risteysalueen turvallisuuden parantaminen, Porosalmentien asvaltointi ja valaistujen sekä asvaltoitujen kevyenliikenteenväylien rakentaminen matkailualueelle. Matkailualueella rakennetaan, perusparannetaan ja asvaltoidaan lisäksi uusia ja nykyisiä tieosuuksia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.420.438 euroa. Hankkeen hakija on Rantasalmen kunta.

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

Virtaa Rantasalmelle -hanke

Virtaa Rantasalmelle -hanke on saanut rahoituksen Rajupusu Leader -toimintaryhmältä Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 rahoituksesta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten yhteisöjen, yritysten, yksittäisten ihmisten ja kesäasukkaiden yhteishenkeä ja -työtä paikkakunnan omalaimaisuuden ja kiinnostavuuden nostamiseksi, perinteisten käsityö- ja viljelytaitojen elävänä pitämiseksi ja paikallisen kulttuurihistorian nykypäivään tuomiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016-30.9.2017. Hankkeen kokonaiskustannus on 80.000 euroa. Hankkeen hakija on Rantasalmen kunta.

Hankkeen yhteyshenkilö on hankevastaava Eija Guttormsen puh. 040 865 5596 ja eija.guttormssen@rantasalmi.fi

Rauanvedet II -hanke

Rantasalmen kunta, ELY -keskus, Rauanveden osakaskunta ja Haukiveden kalastusalue ovat sopineet Rauanvedet II -hankkeen toteuttamisesta ajalla 1.5.2015-31.12.2018. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Kosulanlammen ja Pienen sekä Suuren Raudanveden vesialueet vesistöjen sisäistä kuormitusta pienentämällä. Hankkeessa hoitokalastetaan vähempiarvoisia kaloja taajaman lähivesillä rysä. ja nuottakalastuksin. Hankkeen tavoitteena on myös kannustaa kosteikoiden toteuttamiseen keskeisten valuma-aluiden kuormituksen pysäyttämiseksi. Hankkeen kustannusarvio on 64.400 euroa.

Hankkeen yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 16 15 033 ja johanna.keranen@rantasalmi.fi

Totta!-työllistämisprojekti

Rantasalmen kunta on mukana ESR- rahoitteisessa, Sulkavan ja Juvan kuntien yhteisessä TOTTA!-Työllisyydenhoidon toimivat ohjauspolut Etelä-Savossa hankkeessa. Hankkeessa kehitetään paikallisia työvoimapalveluja työnhakijoille ja yrityksille. Työllisyysasioissa voitte mielellään olla yhteydessä!

Antti Väisänen  p. 044 417 5205 antti.vaisanen(a)sulkava.fi
Paul Jääskeläinen p. 044 417 5206 paul.jaaskelainen(a)sulkava.fi
Sanna Peräsalmi p. 044 417 5207 sanna.perasalmi(a)sulkava.fi

Hankkeen esite avautuu tästä linkistä.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu