Vaellusreitistö

RaJuPuSu vaellusreittien rakentaminen alkoi vuonna 1996 ja valmistui vuoden 2000 loppuun mennessä.

Rantasalmella on kaikkiaan 60 km vaellus / latuverkostoa,
jonka varrelle on rakennettu erillaisia laavu ja kotarakennelmia, joiden rakentamisessa on otettu huomioon kylätoimikuntien ja alueella sijaitsevien metsästysseurojen sekä niiden yhteiskäyttö. Laavujen peruskalustoon kuuluu polttopuut, tulikehä ja jokaisella laavulla on erikseen laavu kohtaiset ohjeet, jossa on mainittu mm. laavun yhteyshenkilö. Laavut ovat myös yhteiskäytössä osittain moottorikelkkailijoiden  ja vaellusratsastajien kanssa.

Reitistöllä edistetään niin kyläläisten, kesäasukkaiden kuin turistienkin harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia.

Reitistöstä on luotu digitaalinen karttatiedosto. Paperikarttoja saatavana kunnantalon neuvonnasta.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu