Sosiaalipalvelut

Rantasalmen kunnan perusturvaosasto

Kunnan perusturvapalvelut palvelevat rantasalmelaisia eri elämänvaiheissa. Sosiaalityön palvelut ja avustukset ja lapsiperheille, iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä maahanmuuttajille suunnatut palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta.

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat alkaen Sosterin viranhaltijat.


Perusturvaosaston aukioloajat ja ajanvaraus

Kunnanviraston perusturvatoimisto palvelee ainoastaan ajanvarauksella.

SUOMEN TERVEYSTALO OY

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut

Yksikön johtaja  
Pauli Haapanen
Puhelin 050 3137194
pauli.haapanen(at)terveystalo.com


 

Päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö th Sirpa Ikäheimonen, puhelin 044 417 2612

Kohtaamispaikka Kompassi, toiminnan ohjaaja mth Kaarina Pulkkinen, puhelin 044 417 2686

Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen (hilppa.kokkonen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5015

  • Kotihoitolaskutus, terveyskeskuslaskutus, omaishoidon tukien maksatus
  • Perusturvatoimiston palveluneuvonta

 

Perhetyö

Perhetyöntekijä Miina Valkonen (miina.valkonen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 705 6194

Neuvolan perhetyö
Perhetyöntekijä Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 642 8259

Lähisuhdeväkivallan yhdyshenkilö
Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com
Puhelin 040 642 8259

 

Viranomaistehtävät

Johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu
Tiina Strandén (tiina.stranden(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 4132
           

Lastenvalvoja
Mikko Kolehmainen (mikko.kolehmainen(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 4122 (klo 9-10 arkisin, lasten huolto- ja tapaamisasiat, elatusasiat).
Toimipiste Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27 E-rappu.
Ajanvaraukset puhelimitse.


Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu

Mirja Veentaus (mirja.veentaus(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 4138
           • Lastensuojelu
           • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu
Maarit Räisänen (maarit.h.raisanen(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 2609
          Lastensuojelu
          Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

 

Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Minna Marjakangas (minna.marjakangas(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 4101

 
Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho (mari.laiho(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 2606
           Aikuissosiaalityö
           Vammaispalvelu
           Ikäihmisten palvelupäätökset                           


Sosiaaliohjaaja
Kaija Blomberg  (kaija.blomberg(at)sosteri.fi)
Puhelin 044 417 2607
Pääsääntöisesti ma, ti, ke
           Kuntouttava työtoiminta
           Toimeentulotuki

 

Palvelusihteeri (työhuone kunnanvirasto/yläkerta)
Irma Laitiainen
Puhelin 040 161 5013
           Välitystilit
           Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

 

Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta
esimies Miia-Marika Nykänen (miia-marika.nykanen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 558 5292


Kehitysvammaisten avohuolto ja vammaispalvelut

sosiaaliohjaaja Maarit Mahrberg (maarit.mahrberg(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 672 8612

 
Asiakasmaksut 2020

Laskutusosoite Terveystalo
  

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu