Sosiaalipalvelut

Rantasalmen kunnan perusturvaosasto

Kunnan perusturvapalvelut palvelevat rantasalmelaisia eri elämänvaiheissa. Sosiaalityön palvelut ja avustukset ja lapsiperheille, iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä maahanmuuttajille suunnatut palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta.

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat Essoten viranhaltijat.


Perusturvaosaston aukioloajat ja ajanvaraus

Kunnanviraston perusturvatoimisto palvelee ainoastaan ajanvarauksella.

SUOMEN TERVEYSTALO OY

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut

Yksikön johtaja  
Pauli Haapanen
Puhelin 050 3137194
pauli.haapanen(at)terveystalo.com

Toimipaikan päällikkö
Ulla Jauhanen
Puhelin 040 720 0622
ulla.jauhanen(at)terveystalo.com

Sosiaalityö

Päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö th Sirpa Ikäheimonen, puhelin 044 417 2612

Kohtaamispaikka Kompassi, toiminnan ohjaaja mth Kaarina Pulkkinen, puhelin 044 417 2686

Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen (hilppa.kokkonen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5015

  • Kotihoitolaskutus, terveyskeskuslaskutus, omaishoidon tukien maksatus
  • Perusturvatoimiston palveluneuvonta

Perhetyö

Perhetyöntekijä Riina Koskinen (riina.koskinen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 705 6194

Neuvolan perhetyö
Perhetyöntekijä Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 642 8259

Lähisuhdeväkivallan yhdyshenkilö
Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com
Puhelin 040 642 8259

 

Viranomaistehtävät

Johtava sosiaalityöntekijä / palveluesimies
Kirsi Kaskinen (kirsi.kaskinen(at)essote.fi)
Puhelin 040 359 6887
            Lapsiperheiden sosiaalityö

Lastenvalvoja
Minna Laitinen (minna.laitinen2(at)essote.fi)
Puhelin 040 129 4544
Ajanvaraukset suoraan puhelimitse.


Sosiaalityöntekijä

Miia Koponen (miia.koponen(at)essote.fi)
Puhelin 040 738 0757
           • Lastensuojelu, avohuolto
           • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

Sosiaalityöntekijä
Saila Hagman (saila.hagman(at)essote.fi)
Puhelin 050 340 3873

  • Lastensuojelu, avohuolto
    Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut          

Koulun sosiaalityö (kuraattori) 25.11.2019 alkaen
Ann-Helena Koivunoro
puhelin  040 5585 288 
ann-helena.koivunoro[at]rantasalmi.fi
             

Sosiaaliohjaaja
Kaija Blomberg  (kaija.blomberg(at)essote.fi)
Puhelin 040 359 7994
             • Kuntouttava työtoiminta
Parillisen viikon ti-to ja parittoman viikon ti-ke

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho (mari.laiho(at)essote.fi)
Puhelin 044 351 2660
            • Aikuissosiaalityö
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

  • Mielenterveys- ja päihdetyö           


           
Vammaispalvelut
Palveluohjaaja Satu Kämäräinen (satu.kamarainen(at)essote.fi)
Puhelin 0400 537 808
            • Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
Rantasalmella keskiviikkoisin

Palvelusihteeri (työhuone hallinto-osaston käytävällä)
Irma Laitiainen
Puhelin 040 161 5013
            • Välitystilit
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta
palveluohjaaja/lähiesimies
Mirja Eronen (mirja.eronen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 558 5292


Kehitysvammaisten avohuolto
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Puhelin 040 672 8612

 

 Asiakasmaksut 2019

Laskutusosoite Terveystalo


  

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu