Sosiaalipalvelut

Rantasalmen kunnan perusturvaosasto

Kunnan perusturvapalvelut palvelevat rantasalmelaisia eri elämänvaiheissa. Sosiaalityön palvelut ja avustukset ja lapsiperheille, iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä maahanmuuttajille suunnatut palvelut pyrkivät edistämään kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta.

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat Essoten viranhaltijat.


Perusturvaosaston aukioloajat ja ajanvaraus

Kunnanviraston perusturvatoimisto palvelee 26.6.2017 alkaen ainoastaan ajanvarauksella.

SUOMEN TERVEYSTALO OY

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut

Yksikön johtaja  
Mikaela Westergård
Puhelin 050-430 2406
mikaela.westergard(at)terveystalo.com

Toimipaikan päällikkö
Ulla Jauhanen
Puhelin 040 720 0622
ulla.jauhanen(at)terveystalo.com

Sosiaalityö

Päihdetyöntekijä
Helena Kärkkäinen (sirkku.karkkainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5039

  • Avohuollon päihdetyö
  • Päiväkeskustoiminnan ohjaus

Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen (hilppa.kokkonen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 161 5015

  • Kotihoitolaskutus, omaishoidon tukien maksatus
  • Perusturvatoimiston palveluneuvonta

Perhetyö

Perhetyöntekijä Riina Rautio (riina.rautio(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 705 6194

Neuvolan perhetyö
Perhetyöntekijä Maija Lappalainen (maija.lappalainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 642 8259

 

Viranomaistehtävät

Johtava sosiaalityöntekijä / palveluesimies 1.10.2018 alk.
Kirsi Kaskinen (kirsi.kaskinen(at)essote.fi)
Puhelin 040 359 6887
            Lapsiperheiden sosiaalityö

Lastenvalvoja
Minna Laitinen (minna.laitinen2(at)essote.fi)
Puhelin 040 129 4544
Ajanvaraukset suoraan puhelimitse.


Sosiaalityöntekijä

Miia Koponen (miia.koponen(at)essote.fi)
Puhelin 040 738 0757
           • Lastensuojelu, avohuolto
           • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

Koulun sosiaalityö (koulukuraattori)
Sanna Kaasinen (sanna.kaasinen(at)essote.fi
Puhelin 040 359 8211
             

Sosiaaliohjaaja
Kaija Blomberg  (kaija.blomberg(at)essote.fi)
Puhelin 040 359 7994
             • Kuntouttava työtoiminta
Parillisen viikon ti-to ja parittoman viikon ti-ke

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho (mari.laiho(at)essote.fi)
Puhelin 044 351 2660
            • Lastensuojelu, avohuolto
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
           
Vammaispalvelut
Palveluohjaaja Maarit Mahrberg (maarit.mahrberg(at)essote.fi)
Puhelin 0400 537 808
            • Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
Puhelimitse tavoitettavissa ma-ke, Rantasalmella keskiviikkoisin

Palvelusihteeri (työhuone hallinto-osaston käytävällä)
Irma Laitiainen
Puhelin 040 161 5013
            • Välitystilit
            • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta
palveluohjaaja/lähiesimies
Mirja Eronen (mirja.eronen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 558 5292


Kehitysvammaisten avohuolto
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki
Anne Nousiainen (anne.nousiainen(at)terveystalo.com)
Puhelin 040 672 8612

 

 Asiakasmaksut 2018


  

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu